debat

UITGESTELD naar 31 mei 2024!

DATUM ACTIVITEIT

duur

1.5 uur

Prijs

€ 0

Debatavond  voor wijkbewoners:

Omdat buurtbewoners belangrijk zijn

Omdat we hun mening willen verzamelen

en hun gedacht willen horen!

Daarom dus een debatavond

“Anders dan anders ! ”

We willen jullie het woord geven,

Wat denk jij en wat heb je te vertellen

Daarom organiseren ‘t Leeshuus en Klein Verhaal samen een aantal debatavonden rond een reeks maatschappelijk gevoelige thema’s. Een eerste avond handelt over:

‘INKOMENSZEKERHEID VSS. ARMOEDE’

Op 17mei 2024 19.00u. Locatie: ‘t Leeshuus

Na een korte inleiding door een paar mensen die ervaring hebben rond dit onderwerp, willen we graag de mensen uit de buurt hun zeg laten doen, om te horen hoe ZIJ dit ervaren, wat HUN mening is, wat ZIJ voelen en denken, wat HUN angsten en frustraties zijn, waar ZIJ van wakker liggen of kwaad van worden.

Politiek hoort te gaan over het rechtvaardig organiseren van de samenleving. Politici hebben hier een belangrijke rol in. Maar het mag niet alleen hún speelterrein zijn, het hoort àlle mensen toe. Daarom moeten gewone mensen ook hun zeg kunnen doen over maatschappelijke thema’s.

Op deze debatavonden geven wij in de eerst plaats HEN het recht te zetelen in ‘de volksvergadering ’, en er het woord te voeren.

1 regel!: De aanwezigen mogen vanzelfsprekend van mening verschillen, maar moeten elkaar respectvol beluisteren en antwoorden.

Dus!: Wil jij ook graag jouw stem laten horen?! Dan heten we jou van harte WELKOM!

17 mei 2024 om 19.00u in ’t Leeshuus Groentemarkt 3 8400 Oostende. Vrije toegang. Inkom gratis.

31 mei 2024 om 19:00u is er een 2de debat met als onderwerp 'Samenleven in diversiteit, niet altijd makkelijk.... (meer info weldra op deze website)

Als ik niet praat
Heb ik het niet gezegd
Heb ik het niet gezegd
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik praat niet

Politiek, politiek
Ik ben er niet, ik ken ze niet
Politiek, politiek
Ik kijk niet en ik zeg niets

(Bram Vermeulen)